לבד ויחד

לבד ויחד–

פסיכולוגיה מול פסיכולוגיה חברתית–
עולמנו הפנימי והמכנה המשותף.
תחושות הבדידות מול שותפות הדרך.
ההפך מלהיות לבד, זה לשתף.
לא משנה בכמה אנשים אוהבים נהיה מוקפים, כל חלק בנו שלא נשתף- ישאר לבד וחסר אהבה.
אנו ייצורים חברתיים וסיכויינו לשרוד תלויים במידת שיתוף הפעולה וההדדיות שלנו.