גברים ונשים

גברים ונשים–
האדם הראשון היה יישות המורכבת מגבר ואישה יחד.
ההפרדה בין שתי צלעות היישות נועדה להפיג את בדידותה ולסייע לה.
בתוכנו מגוון תכונות גבריות ונשיות חלקן חזקות יותר וחלקן חלשות יותר בדומיננטיות שלהן, אך הכל נמצא בתוכנו.
על מנת שהאורגניזם הזה יתקיים בשלום עליו לעבוד בשיתוף פעולה ותמיכה הדדית. זהו האדם השלם וזאת החברה השלמה. השלום בין המינים הוא בעצם גם השלום הפנימי והאישי של כל אדם. היופי שכל צד גברי או נשי תורם. להעריך את כל החלקים.
ההתפתחות לאורך השנים מביאה איתה תנודות קיצוניות מצד לצד והאמת היא תמיד, תמיד, תמיד….בשוויון. השאיפה הנכונה היא תמיד לאותו מקום של שוויון.